Lääkäripalvelut kultatasolaisille

Päijät-Hämeen Urheiluakatemian yhteistyökumppani lääkäriasioissa on Lahden Mehiläinen. PHUra:n jäsenurheilijoiden on mahdollista hyödyntää kuitenkin koko Urheilu Mehiläisen valtakunnallista asiantuntijaverkostoa.
Mikäli urheilijalla on olemassa oleva lääkärisuhde muualla toimivan lääkärin kanssa, kannattaa sitä toki jatkaa.

Ohjeita lääkärikäyntitarpeen sattuessa:

  1. Urheilijalla tulee olla kattavaa vakuutusturva loukkaantumisten ja sairastumisen varalle.
  2. Vamman sattuessa ensivaste on saatava mahdollisimman pian. Mikäli urheilijalla on oma henkilökohtainen lääkäriyhteys olemassa, kannattaa ottaa yhteys ensin häneen. Mikäli omaa lääkäriä ei tavoita, tai sellaista ei ole, kannattaa olla yhteydessä lääkäriyhtiön asiakaspalveluun (esim Mehiläinen, Terveystalo jne). Asiakaspalvelusta osataan ohjeistaa lähimpään keskukseen ja hoitaa ajanvaraus. Mehiläisen asiakaspalvelu: 010 414 00.
  3. Urheilijan on ensitilassa tehtävä vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöön, mikäli on sattunut tapaturma. Oman vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen tekotapa tulee olla tiedossa ja esimerkiksi puhelinnumero kannattaa tallentaa ylös omaan puhelimeen. Urheilijan on ylipäätään oltava tietoinen omasta vakuutusyhtiöstään ja vakuutuksiensa korvaavuudesta. Lääkärissä asiointi on yleensä mutkattomampaa, kun korvausasiat tiedetään heti prosessin alussa.
  4. Mikäli omalle tutulle lääkärille ei pääse heti, tai jollekin tietylle muulle spesialistille, jonka kanssa haluaa asioida, kannattaa asiasta ja halutusta henkilöstä mainita jo ensimmäisen lääkärikontaktin yhteydessä.
  5. Mikäli jatkohoitoja, esimerkiksi fysioterapiaa, suositellaan, kannattaa mainita lääkärille oman tutun fysioterapeutin nimi ja käyttää tuttua, hyväksi havaittua hoitosuhdetta.
  6. Vastaanotolla käydessä kannattaa pyytää lääkäriltä mukaan paperille lausunto, jotta tieto on helposti jaettavissa vastaanoton jälkeen esimerkiksi omalle valmentajalle ja muille tukihenkilöille paperisen lausunnon ja jatko-ohjeiden kautta.

 

Kontaktit Lahden Mehiläiseen:

  • Yhteyshenkilönä Lahden Mehiläisessä on liikuntaklinikan vastuulääkäri Mika Liukkonen (040 828 2103).
  • Urheilijan on mahdollista lähestyä lääkäriä sähköpostitse jos hänelle tulee jotain kysyttävää, mutta ei tiedä tarvitsisiko hänen käydä sen takia vastaanotolla. Urheilijoiden kysymyksiin vastaa lääkäri Mika Liukkonen osoitteessa mika.liukkonen@mehilainen.fi.
  • Lahden Mehiläisen asiantuntijalistaus ja suositukset eri osaamisalueiden mukaan listattuna tästä.
  • Ajanvarauksen voi tehdä netissä Mehiläisen ajanvarausjärjestelmässä tai puhelimitse 010 414 00 tai OmaMehiläinen applikaation tai verkkoasiointipalvelun kautta.

Jos urheilijan vakuutus ei korvaa lääkärikäyntiä, PHUra korvaa lääkäripalkkion. Urheilijalla tulee olla lajinsa urheilijavakuutus, josta lääkärikäynnin korvausta ensisijaisesti haetaan. Urheilija voi käynnin ensin itse maksettuaan toimittaa akatemialle tositteen maksetusta lääkärikäynnistä sekä tilinumeron korvausta varten. PHUra:n korvaus koskee lääkärin vastaanottomaksua ja laskutuslisää. Jatkotutkimuksia, kuten kokeita tai kuvantamisia, ei pystytä korvaamaan. Etuus on mahdollista hyödyntää kaikkien lääkärikäyntien osalta lääkäriyhtiöstä riippumatta.