Yleisohje lääkärikäynteihin

Alla on yleisohje lääkärikäyntitarpeen sattuessa. Ensisijaista on, että urheilijalla on kattava vakuutusturva olemassa. PHUra kannustaakin kaikkia urheilijoita laittamaan vakuutusasiansa kuntoon sekä tapaturma-, että sairaskuluvakuutusten osalta. PHUra ei korvaa lääkärikuluja. PHUra kannustaa urheilijoita solmimaan hoitosuhteen osaavan urheilulääkärin kanssa. Tutun lääkärin kanssa asioiminen on yleensä mutkatonta ja helpompaa, kun lääkäri tuntee urheilijan taustat.

Yleisiä ohjeita lääkärikäyntitarpeen sattuessa:

  1. Urheilijalla tulee olla kattavaa vakuutusturva loukkaantumisten ja sairastumisen varalle.
  2. Vamman sattuessa ensivaste on saatava mahdollisimman pian. Mikäli urheilijalla on oma henkilökohtainen lääkäriyhteys olemassa, kannattaa ottaa yhteys ensin häneen. Mikäli omaa lääkäriä ei tavoita, tai sellaista ei ole, kannattaa olla yhteydessä lääkäriyhtiön asiakaspalveluun (esim Mehiläinen, Terveystalo jne). Asiakaspalvelusta osataan ohjeistaa lähimpään keskukseen ja hoitaa ajanvaraus.
  3. Urheilijan on ensitilassa tehtävä vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöön, mikäli on sattunut tapaturma. Oman vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen tekotapa tulee olla tiedossa, ja esimerkiksi puhelinnumero kannattaa tallentaa ylös omaan puhelimeen. Urheilijan on ylipäätään oltava tietoinen omasta vakuutusyhtiöstään ja vakuutuksiensa korvaavuudesta. Lääkärissä asiointi on yleensä mutkattomampaa, kun korvausasiat tiedetään heti prosessin alussa.
  4. Mikäli omalle tutulle lääkärille ei pääse heti, tai jollekin tietylle muulle spesialistille, jonka kanssa haluaa asioida, kannattaa asiasta ja halutusta henkilöstä mainita jo ensimmäisen lääkärikontaktin yhteydessä.
  5. Mikäli jatkohoitoja, esimerkiksi fysioterapiaa, suositellaan, kannattaa mainita lääkärille oman tutun fysioterapeutin nimi ja käyttää tuttua, hyväksi havaittua hoitosuhdetta.
  6. Vastaanotolla käydessä kannattaa pyytää lääkäriltä mukaan paperille lausunto, jotta tieto on helposti jaettavissa vastaanoton jälkeen esimerkiksi omalle valmentajalle ja muille tukihenkilöille paperisen lausunnon ja jatko-ohjeiden kautta.