Päijät-Hämeen Urheiluakatemia

PHURA toimii aktiivisesti yhteistyössä kansallisella, alueellisella sekä paikallisella tasolla mm. Olympiakomitean, lajiliittojen, urheiluseurojen, oppilaitosten, urheiluopistojen, erilaisten asiantuntijoiden, sekä urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Olympiakomitea johtaa suomalaista urheiluakatemioiden verkostoa ja sillä on toimintaa ohjaava rooli kansallisen urheiluakatemiaohjeiston kautta. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen toimintatapa, jossa kaikki toimenpiteet ja ratkaisut johdetaan urheilijan ja joukkueen valmentautumisen tarpeista. 

Urheiluakatemia tarjoaa urheilijoille välineitä kaksoisuran tekemiseen muun muassa tiiviin oppilaitosyhteistyön kautta. Urheilu-uran ja muun elämän yhdistämisen lisäksi PHURA tukee valmennusprosesseja tarjoamalla harjoittelun tueksi tarvittavia asiantuntijapalveluita, kuten esimerkiksi terveydenhuollollisia palveluita. Valmentajien tukemiseksi toteutetaan eri lajien valmentajille suunnattua valmentajayhteisötoimintaa.

PHUra on sitoutunut urheiluliikkeen yhteiseen vastuullisuusohjelmaan haluten edistää reilun pelin tavoitteita kaikessa toiminnassaan.

 

Toimintaa ohjaavat arvot ovat:

  • Osaaminen
  • Yhteistyö
  • Menestys
  • Arvostus

Missio

 

”Mahdollistamme verkostoyhteistyöllä huipulle tähtäävälle urheilijalle yksilöllisen ja laadukkaan kaksoisuran ja valmennusprosessin.”

Visio

 

“Urheilijan laadukas arki luo menestystä. Olemme vetovoimainen, kokonaisvaltainen kasvualusta ja urheilijan arjen tarpeita tukeva, monipuolinen toimintaympäristö.”