Tietosuojaseloste

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy / Päijät-Hämeen Urheiluakatemia

Tietosuojaseloste xx.xx.2020

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy / Päijät-Hämeen Urheiluakatemia (y-tunnus: 1053500-9)
Lahdenkatu 6
15110 Lahti
johanna.ylinen@phura.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Johanna Ylinen

Henkilörekisterin nimi
Urasuunnittelutyökalun käyttäjärekisteri

Mitä tietoja minusta kerätään?
Käyttäjärekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, kotikunta, sukupuoli, urheilulaji ja sähköpostiosoite.
Lisäksi urasuunnittelutyökaluun tallennetaan käyttäjän kirjausten yhteydessä tallentamia tietoja.

Mihin henkilötietoja käytetään?
Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Urheilijoiden auttamiseen
  • Oppilaitosyhteistyöhön

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluiden yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Tietojen poistaminen
Ole yhteydessä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön tietojesi poistamisesta.