Tietosuojaseloste

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy / Päijät-Hämeen Urheiluakatemia

Tietosuojaseloste 13.8.2021

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy / Päijät-Hämeen Urheiluakatemia (y-tunnus: 1053500-9)
Lahdenkatu 6
15110 Lahti
mirka.tuisku@pajulahti.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Mirka Tuisku

Henkilörekisterin nimi
Urasuunnittelutyökalun käyttäjärekisteri

Mitä tietoja minusta kerätään?
Käyttäjärekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, kotikunta, sukupuoli, urheilulaji ja sähköpostiosoite.
Lisäksi urasuunnittelutyökaluun tallennetaan käyttäjän kirjausten yhteydessä tallentamia tietoja.

Mihin henkilötietoja käytetään?
Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Urheilijoiden auttamiseen
  • Oppilaitosyhteistyöhön

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Palveluun kirjattuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakkaan oikeudet
Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Tietojen poistaminen
Ole yhteydessä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön tietojesi poistamisesta.