Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä

Hankkeen idea

Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja parantaa malleja urheilijoiden kaksoisuran toteuttamiseen, eli urheilun ja opiskelun tai urheilun ja työn yhdistämiseen. Hankkeessa halukkaille alueen urheilijoille luodaan yksilölliset pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä urheiluun, että opiskeluun tai työntekoon ja erityisesti niiden yhdistämiseen liittyen. Urheilijoiden taustajoukoille tuotetaan lisää tietoa ja osaamista urheilijan tukemiseen kaksoisuran tekemiseen liittyen.

Hankkeen päätavoitteet

– Lisätään tietoisuutta ja osaamista urheilijoiden kaksoisuramallista ja sen tukemisesta
– Luodaan toimiva malli urasuunnittelutyökalusta
– Luodaan alueelle eri alan asiantuntijoiden ohjausverkosto, jonka toiminta vakiinnutetaan osatoteuttajien omaan toimintaan

Hankkeen toimenpiteet

– Nykytilan analyysi
– Osallistavat työpajat (eri kohderyhmille)
– Kaksoisuraan liittyvien siirtymävaiheiden kuvaus ja kehittäminen
– Urheilijan polun kuvaaminen ja konseptointi Päijät-Hämeen alueelle
– Kaksoisuraa tukevien materiaalien ja työkalujen laatiminen
– Kaksoisurasuunnitelmien tekeminen urheilijoiden kanssa
– Mallien kuvaaminen ja levittäminen

Toteutus

Päätoteuttajana Päijät-Hämeen Urheiluakatemia (Liikuntakeskus Pajulahti)
Osatoteuttajina Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Kumppaneina alueen oppilaitoksia

Hankeaika

Hankeaika maaliskuusta 2019 lokakuuhun 2021

Rahoitus

Hanke saa ESR-rahoitusta

Yhteystiedot

Mirka Tuisku, Päijät-Hämeen Urheiluakatemia: mirka.tuisku@pajulahti.com / 044 763 8444
Kustaa Ylitalo, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu: kustaa.ylitalo@phlu.fi / 040 839 0446
Tatu Saarinen, LAB-ammattikorkeakoulu: tatu.saarinen@lab.fi / 044 708 1832