Verkkopalvelun yleiset käyttöehdot

Tässä sopimuksessa sovitaan verkkopalvelun käytön yleisistä ehdoista.
Käyttäjä saa tämän verkkopalvelun myötä käyttöönsä urheilijan kaksoisura-asioihin liittyvää tietomateriaalia ja urheilijan urasuunnitelmien tekemistä helpottavan työkalun.
Ennen verkkopalvelun käyttöönottoa asiakkaan tulee hyväksyä nämä verkkopalvelun yleiset käyttöehdot.

1. Yleistä

Näitä verkkopalveluiden yleisiä käyttöehtoja sovelletaan tähän verkkopalveluun ja niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.
Rekisteröitymällä Palveluun ja/tai Palvelua käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänellä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.
Päijät-Hämeen Urheiluakatemia varaa oikeuden muuttaa Palveluiden käyttöehtoja.

2. Palveluun rekisteröityminen ja henkilötietojen käsittely

Palvelut ovat Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai Palveluun voi halutessaan rekisteröityä. Rekisteröityminen on mahdollista käytettäessä sivuston ”Oma suunnitelma” osiota.
Silloin, kun Käyttäjä päättää rekisteröityä Palveluun, Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä Palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen henkilötietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin Palveluita käytettäessä.

Palveluiden olennaisiin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa urasuunnittelutyökalun sisällön personointi Käyttäjän ilmoittaman koulutustason perusteella. Käyttäjä hyväksyy Palvelun käytöstä havainnoitujen tietojen sekä rekisteröityneiden Käyttäjien osalta Käyttäjien itse antamien tai muuten Käyttäjän henkilökohtaisesti tunnistavien tietojen käyttämisen Palvelun tuottamiseen.

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia käsittelee Käyttäjien henkilötietoja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Tietosuojalauseke

Siltä osin kuin Käyttäjä käsittelee Palvelussa kolmansien henkilötietoja, Käyttäjä vastaa, että sillä on lainmukainen peruste näiden henkilötietojen käsittelemiseksi ja että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti. Palveluissa saa käsitellä vain sellaisia henkilötietoja, joiden käsittelyyn Käyttäjälle on asianmukainen suostumus tai muu peruste.

3. Vastuu palvelusta

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ei ota vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia kehittää Palvelua jatkuvasti, ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia voi koska tahansa muuttaa Palvelun sivuja, estää pääsyn niille sekä lopettaa Palvelun. Päijät-Hämeen Urheiluakatemialla on myös oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta.

Palvelun sivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Päijät-Hämeen Urheiluakatemian Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

4. Palvelun sisältö ja oikeudet

Palvelun sisältöä on tuotettu osana Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hanketta. Hanke sai ESR-rahoitusta ja se päättyi lokakuussa 2021. Koska Palvelun sisältö on hankerahoituksella toteutettu, on se avoimesti kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Sivustoilla on myös hankkeen tapahtumien luentomateriaaleja sekä artikkeleita ja materiaaleja, joita ei kuitenkaan tule esittää tai muokata ilman materiaalien tekijän lupaa. Myöskään tekstiä, jota on lainattu näiden sivustojen  ulkopuolisesta lähteestä, ei saa käyttää tai muokata ilman tekstin kirjoittajan lupaa.

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia vastaa vain Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Päijät-Hämeen Urheiluakatemiaa tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Päijät-Hämeen Urheiluakatemiaa tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

Päijät-Hämeen Urheiluakatemialla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun osioita tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen tai tarjoaminen osittain tai kokonaisuudessaan.

5. Palvelun käytettävyys

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia pyrkii varmistamaan, että Palvelu on Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Päijät-Hämeen Urheiluakatemialla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, jos se on mahdollista.

6. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Rekisteröitymistä edellyttävän Palvelun osalta Käyttäjän on hyväksyttävä nämä ehdot itseään sitoviksi voidakseen rekisteröityä Palveluun. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Päijät-Hämeen Urheiluakatemian Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa tällaisten palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia. Päijät-Hämeen Urheiluakatemialla on oikeus estää Palvelun käyttö ja poistaa Käyttäjän tunnukset, mikäli Palvelua käytetään näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Päijät-Hämeen Urheiluakatemialla on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Päijät-Hämeen Urheiluakatemialla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltu syy epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

7. Alihankkijan käyttö

Mikäli Käyttäjä käyttää alihankkijaa, joka käsittelee Päijät-Hämeen Urheiluakatemian aineistoa, alihankkijaa koskevat myös samat Päijät-Hämeen Urheiluakatemian aineiston luovutus- ja käyttörajoitukset kuin Käyttäjää. Käyttäjä huolehtii siitä, että alihankkija on tietoinen näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Käyttäjä vastaa alihankkijan toimista kuin omistaan.

8. Käyttäjätunnukset

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Päijät-Hämeen Urheiluakatemialle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle. Päijät-Hämeen Urheiluakatemialla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

9. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

10. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

11. Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on, eikä Päijät-Hämeen Urheiluakatemia anna mitään takuita Palvelun sisällön saatavuudesta, oikeellisuudesta eikä täydellisyydestä. Ellei pakottavasta lainsäännöksestä muuta johdu, Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Päijät-Hämeen Urheiluakatemialle näiden käyttöehtojen, mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lainvastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Päijät-Hämeen Urheiluakatemian Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

13. Käyttöehtojen muuttaminen

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä.

14. Sopimuksen siirtäminen

Päijät-Hämeen Urheiluakatemialla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät henkilörekisterit samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai näihin käyttöehtoihin perustuvaa käyttöoikeuttaan kolmannelle ilman Päijät-Hämeen Urheiluakatemian suostumusta.

15. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin.

Ellei erimielisyyksiä saada ratkaistua sovinnollisesti, ne ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka taikka saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan

16. Yhteystiedot

Reklamaatioiden ja tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämistä koskevien vaatimusten osalta Käyttäjä voi olla yhteydessä osoitteeseen:

Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy / Päijät-Hämeen Urheiluakatemia
Y-tunnus: 1053500-9
Postiosoite: Pajulahdentie 167, 15560 Nastola, Lahti
Puhelin: 0447638444
Sähköpostiosoite: johanna.ylinen@pajulahti.com