Yhteistyössä

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia tekee aktiivisesti yhteistyötä kansallisella ja paikallisella tasolla mm. Olympiakomitean, lajiliittojen, urheiluseurojen, oppilaitosten, urheiluopistojen, erilaisten asiantuntijoiden, sekä urheilijoiden ja valmentajien kanssa. Olympiakomitea johtaa suomalaista urheiluakatemioiden verkostoa ja sillä on toimintaa ohjaava rooli kansallisen urheiluakatemiaohjeiston kautta. Lähtökohtana on urheilijalähtöinen toimintatapa, jossa kaikki toimenpiteet ja ratkaisut johdetaan urheilijan ja joukkueen valmentautumisen tarpeista.

Suomen Olympiakomitea

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK

ILMO-palvelu mahdollisten urheilurikkomuksien raportointia varten

Et ole yksin

Toimintaan saadaan avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Suomen Valmentajat 

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu